کد خبر: 625

تاریخ خبر: 1398/10/21/ 01:26:07

آخرین حضور سیگار در تبلیغات تلویزبونی آمریکا چند سال قبل بود؟

آخرین تبلیغ تلویزیونی سیگار در آمریکا در ۱ ژانویه ۱۹۷۱ پخش و بعد از آن براساس یک قانون فدرال پخش هر نوع تبلیغ سیگار از رادیو و تلویزیون در آمریکا ممنوع شد. 

به گزارش تبلیغات نیوز، حدود نیم قرن بعد و تقریبا همین چند هفته پیش نیز طی قانونی فروش سیگار به افراد زیر ۲۱ سال در آمریکا ممنوع شد.

یکی از خواسته‌های مسئولان آمریکا از FDA، سختگیری هرچه بیشتر بر صنعت دخانیات به ویژه درخصوص محصولات جدید مانند سیگارهای الکترونیکی و ویپ است.

 

 

منبع: شعار سال

نظرات کاربران